Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Video's over de toekomst van uw pensioenfonds

Bekijk hier de video's van het bestuur over de toekomst van Pensioenfonds TNT Express.

8 oktober 2021

Wat gaat er veranderen

Collectieve waardeoverdracht

Inhaaltoeslag

Ongehuwdenpensioen verdwijnt

Het fonds houdt op te bestaan

29 april 2021

Bestuursleden Ron Harmsen en Peter van Gameren praten u bij over de toekomst van Pensioenfonds TNT Express.

Informatievideo speciaal voor gepensioneerden:

2 februari 2021

Bestuursleden Ron Harmsen en Peter van Gameren, én Chris Siebers namens de werkgever praten u bij over de aanpassingen in de pensioenregeling per 1 januari 2021.

2 november 2020

In deze eerste video praten bestuurssecretaris Ron Harmsen en bestuursvoorzitter Peter van Gameren u bij over de actuele situatie van uw pensioenfonds.