Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Toeslagbeleid

We willen uw pensioen gelijk laten lopen met de ontwikkeling van de prijzen. Het bestuur van het pensioenfonds kijkt daarom elk jaar of we uw pensioen verhogen. Daar moet binnen ons fonds wel geld voor zijn. We noemen deze verhoging ook wel indexatie of toeslag.

De verhoging van uw pensioen is altijd afhankelijk van onze financiën. Daarnaast is een besluit van het bestuur nodig. De verhoging is dus voorwaardelijk. U heeft niet automatisch recht op een verhoging. Het is niet zeker of en tot welke hoogte we in de toekomst uw pensioen verhogen. 

Beleidsdekkingsgraad
We kijken goed naar de hoogte van de beleidsdekkingsgraad als we besluiten over het percentage van uw verhoging. De beleidsdekkingsgraad laat de balans zien tussen ons geld en de pensioenen die we moeten betalen.

Consumentenprijsindex
Of we uw (opgebouwde) pensioen verhogen, hangt samen met de prijsstijgingen. We nemen hiervoor de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) als basis. Deze index loopt van november tot november. Het maximum van de index is vier procent. 

Toeslagambitie

Het pensioenfonds probeert het pensioen dat u opbouwt en de pensioenuitkeringen ieder jaar te verhogen. We streven naar 80% van de algemene prijsstijging. 
Deze ambitie stemmen we af op:
•    De jaarlijkse betaalde premie.
•    De opbrengsten die we uit onze beleggingen verwachten.

Bijvoorbeeld
Is de prijsstijging één procent? En hebben we genoeg geld? Dan verhogen we de pensioenaanspraken met 0,8 procent.

Niveau dekkingsgraad

Is de beleidsdekkingsgraad lager dan 110 procent? Dan krijgt u geen verhoging. Vanaf het zogenaamde streefniveau kan het fondsbestuur besluiten een toeslag van 80 procent van de prijsstijging te geven. Ligt de beleidsdekkingsgraad van het fonds tussen 110 procent en het streefniveau? Dan kennen we de verhoging voor een deel toe.

Inhaaltoeslag

Het bestuur van het pensioenfonds kan besluiten de in het verleden 'misgelopen' toeslagen te herstellen. Daar gelden wel voorwaarden voor. We noemen dit ook wel een inhaaltoeslag.