Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Uw beleggingen

Voor het beleggingsbeleid geldt: 

Risicobeheersing

De beleggingsportefeuille is zo samengesteld dat spreiding zorgt voor een zo laag mogelijk risico.

Actief vs passief beleggen

De beleggingsportefeuille bestaat grotendeels uit actief beheerde beleggingen.

Vrij Beleggen

De samenstelling van de beleggingsdepots Vrij Beleggen is sinds 1 juli 2016 aangepast.

Wijzigingen in de beleggingen per 1 september 2015

Per 1 september 2015 is beleggen in de Life Cycle afgeschaft.

Bij de Life Cycle wordt de beleggingsmix minder risicovol als de pensioendatum dichterbij komt. In de praktijk blijkt dat naast de periode tot de pensioendatum ook andere onzekerheden een rol spelen.

Denk hierbij aan onzekerheid over de duur van uw werk. Of andere gebeurtenissen in relatie tot de werkgever. De beleggingshorizon wordt hierdoor onzeker. We moeten de beleggingen daar op aanpassen. Daarom is besloten te stoppen met beleggen volgens de Life Cycle.

Saldo naar depot F
Heeft u een saldo opgebouwd volgens de Life Cycle? Dan brengen we dit per 1 september 2015 over naar Vrij Beleggen. We brengen het saldo onder bij het depot met de beleggingssamenstelling met het minste risico. Dit is depot F; 100% Spaarfonds. U kunt ook in een ander depot van Vrij Beleggen deelnemen.

Meer informatie over beleggingsmogelijkheden.

 

Profielwijzer
We willen u helpen bij uw beleggingskeuze. Daarom bieden we een profielwijzer. U krijgt met een aantal vragen inzicht  in wat voor soort belegger u bent. Houdt u van zekerheid? Of neemt u toch liever wat meer risico? Kortom, welk beleggingsprofiel heeft u? Dit profiel kan u helpen bij het maken van een beleggingskeuze.

Let wel:
Het gaat om een hulpmiddel. Het maken van een beleggingskeuze is uw verantwoordelijkheid. Pensioenfonds TNT Express geeft u geen garantie over de te behalen beleggingsrendementen. We geven u geen garantie over de hoogte van uw pensioenuitkering. U vindt de profielwijzer op 'Mijn pensioen'.

Minder risicovol beleggen als u ouder wordt

De beleggingshorizon is de periode tussen: 
•    het moment dat u begint met de opbouw van pensioen; 
•    het moment dat u met pensioen gaat; 
•    of totdat u TNT Express verlaat. 
Komt u dichter bij de pensioengerechtigde leeftijd? Dan is het slimmer minder beleggingsrisico te nemen. U heeft dan namelijk minder tijd om eventuele minder goede rendementen nog goed te maken.

Omzetting saldo bij uitdiensttreding

Gaat u met pensioen? Of treedt u voor uw pensioendatum uit dienst? Dan wordt het opgebouwde saldo omgezet in een pensioenaanspraak. De hoogte van het saldo is afhankelijk van: 
•    de inleg;
•    de rendementen tot het moment van omzetting;
•    de actuariële factoren op het moment van de omzetting.
Daarmee heeft het invloed op de pensioenaanspraak. 
De pensioenaanspraak uit het IPS-saldo voegen we bij het levenslang pensioen. We kunnen het dus niet los van het pensioen uitkeren.

Aanpassing samenstelling beleggingen

Het bestuur stelt de samenstelling van de beleggingen vast. Het bestuur kan besluiten de samenstelling van de verschillende depots aan te passen als dat nodig is. Actuariële factoren geven bijvoorbeeld reden het beleggingsbeleid aan te passen. Het gaat hierbij om factoren die misschien invloed hebben op het toe te kennen pensioen, zoals overlevingstabellen.

 

Moet u iets doen?
Wilt u uw saldo omzetten naar een ander depot binnen Vrij Beleggen? Dan kunt u uw beleggingskeuze veranderen via de Profielwijzer.

Meer weten?