Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Verhoging van uw pensioen

We willen uw pensioen gelijk laten lopen met de ontwikkeling van de prijzen. Het bestuur van het pensioenfonds kijkt daarom elk jaar of we uw pensioen verhogen. Daar moet binnen ons fonds wel geld voor zijn. We noemen deze verhoging ook wel indexatie of toeslag.

Verhoging van de pensioenen noemen we ook wel toeslagverlening. Dit is altijd:

  • afhankelijk van de financiële middelen van het fonds,
  • een bestuursbesluit.

Het gaat dus altijd om een voorwaardelijke verhoging.

De mogelijke verhoging van uw (opgebouwde) pensioen is gekoppeld aan de prijsstijgingen. Hiervoor wordt de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van november tot november als basis genomen. Er is een maximum van 4%.

Anders gezegd:

  • er bestaat geen recht op toeslagverlening;
  • het is niet zeker of en in hoeverre een verhoging in de toekomst zal plaatsvinden.

Toeslagambitie

Het pensioenfonds probeert het pensioen dat u opbouwt en de pensioenuitkeringen ieder jaar te verhogen. We streven naar 80% van de algemene prijsstijging.

Bijvoorbeeld:

  • Is de prijsstijging 1%?
  • Beschikt het pensioenfonds over voldoende financiële middelen?
  • We verhogen uw pensioen in principe met 1%.
  • Op de lange termijn is de ambitie om 80% van de prijsstijging te verhogen.

Deze ambitie stemmen we af op:

  • De jaarlijkse betaalde premie.
  • De opbrengsten die we uit onze beleggingen verwachten.

Niveau beleidsdekkingsgraad

Is de beleidsdekkingsgraad lager dan 105 procent? Dan krijgt u geen verhoging. Vanaf het zogenaamde streefniveau kan het fondsbestuur besluiten een toeslag van 80 procent van de prijsstijging te geven. Ligt de beleidsdekkingsgraad van het fonds tussen 105 procent en het streefniveau? Dan kennen we de verhoging voor een deel toe.

Inhaaltoeslag

Het bestuur van het pensioenfonds kan besluiten de in het verleden 'misgelopen' toeslagen te herstellen. Daar gelden wel voorwaarden voor. We noemen dit ook wel een inhaaltoeslag.

Moet u iets doen?

U hoeft niets te doen.
Als uw pensioen wordt verhoogd of verlaagd, hoort u dit automatisch van het pensioenfonds.

Meer informatie nodig?

Lees het Pensioenreglement.