Typ een tekst om te zoeken.
Zoeken

Wijzigingen doorgeven

  • Verhuist u naar het buitenland? Dan moet u zich bij uw gemeente laten uitschrijven en uw nieuwe adres doorgeven. Wij ontvangen uw buitenlandse adres dan automatisch via de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Als u in het buitenland verhuist, geeft u uw nieuwe adres door aan de RNI.
  • Verhuist u binnen of naar Nederland, dan hoeft u dat niet door te geven. In dat geval krijgen wij uw nieuwe adres namelijk via de Basisregistratie Personen (voorheen GBA).
  • Wilt u uw postadres veranderen? Gebruik dan het formulier Verandering Postadres.
  • Beëindiging van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap door echtscheiding als u niet in Nederland woont.
  • Uw overlijden als u niet in Nederland woont (uw nabestaanden moeten dit dan doorgeven).
  • Het doorgeven van een nieuw rekeningnummer moet u schriftelijk doen, en hierbij de volgende gegevens vermelden:
  • IBAN, naam, adres, pensioennummer, handtekening, ingangsdatum wijziging nieuw rekeningnummer. Dit kan door het formulier wijziging rekeningnummer in te vullen.